Telefon: (0216) 4454770

Klasik Balelerdeki Özel Dans Türleri Nelerdir?

Klasik veya dömi-karakter bale eserlerinde anlatımda konunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla bazen folklorik danslar da kullanılır. Eserin konusunun geçtiği yer veya öyküde yer alan karakterlere göre bu danslar şunlar olabilir:

Temel danslar (Polka: Orta Avrupa, Mazurka: Polonya, Çardaş: Macar): Çeşitli kültürlerin geleneksel folklorik dansları baleye uyarlanmıştır. Konuya göre birçok klasik bale eserinde bunlar kullanılır. Türk folklor adımları da baleye uyarlanarak evrensel boyuta taşınmaktadır (Çeşmebaşı balesi).

Karakter dansları: Bir eserde konuyu anlatmak, belli bir karakteri tanımlayabilmek için yapılan koreografi karakter dansıdır. Örneğin bir balıkçı ya da avcı karakterinin dansıdır.

Diğer Dans Biçimleri

Klasik bale dışında farklı bir kategori olarak da yapılan danslar vardır. 1900’lerin başından itibaren özellikle Kuzey Amerika’da yaygınlaşan ve daha sonra Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde gelişen danslar şunlardır:

Modern dans: Bir konuyu anlatmak için yapılan, klasik bale adımları ve kurallarına uymayan danstır. Örneğin Pina Bausch bir koreografisinde İstanbul’u anlatmıştır.

Soyut dans: Soyut bir duygu ya da olguyu anlatmak için ya-pılan, klasik bale adımları kullanılan ama klasik kalıplardan çı-kılarak yapılan dans şeklidir. Soyut dansta form, renk, ışık gibi öğeler de kullanılır. Frederick Ashton’un, Cesar Franck’ın (Sezar Frank) müziğiyle sahnelediği Symphonic Variations (Senfonik Varyasyonlar) eseri soyut dansın en güzel örneklerinden biridir.

Diğer danslar: Koreografi, yani dansın adımları dansın özelli-ğini belirler. Folklor, salon dansları (Vals, Tango, Salsa, vb.), Caz, Tap, Rock dansları ve hatta Hip hop kullanılan müziğe uygun adımlarla yapılan danslardır. Bu dans biçimleri de koreografi gerektirdiğinde bale içinde kullanılır.

Son yazılar

 • Müzikte Pratik Ve Kulaktan Çalma önerileri
  Müzikte Pratik Ve Kulaktan Çalma
  Hayatın her alanlarında olduğu gibi müzikte de pratiğin önemi çok büyüktür. Sanatın bir dalı olan müzik alanında bunun önemi daha da büyüktür. Bilindiği gibi genel eğitimin bazı alanlarında kopya çekilebilinir, senin yapacağın işi başkasından yapmasını...
  Devamı
 • Piyanoda 4 elle calma
  Piyanoda Dört El Nasıl Çalalım
  Piyano belki de iki kişi tarafından çalınan tek müzik enstrumanıdır, üstelik bir-bir ardına sırayla değil iki kişi aynı anda çalmakta. Geçmiş yüzyılların büyük bestekarları  iki kişi tarafından çalınan müzik eserlerini boşuna yazmamışlardır. Eğer siz iki...
  Devamı
 • solist ve piyanist
  Piyanoda Eşlik Etme Sanatı
  Piyano oldukça çok yönlü bir enstrumandır. Piyanistlerin hem solist olabildiklerine hem de küçük caz gurubundan semfoni orkestrasına kadar farklı müzik topluluklarında müzisyen olarak yer aldıklarına  siz de dikkat etmişinizdir. Fakat ev ortamlarında piyanistler daha fazla...
  Devamı
 • Piyanoyu efektif çalma yöntemleri
  Piyano Çalmayı Öğrenmenin Efektif Yöntemleri
  Piyano sesi herkesin hoşuna gitmekte, fakat konu piyano çalmayı öğrenmek olduğunda çoğu kişi piyano çalışmak için günde iki üç saat zaman ayırmaya istek ve imkanlarının olmadığı argümanını öne sürerek vazgeçmekteler. Ancak piyano çalmayı öğrenmeniz için...
  Devamı
 • Piyano derslerine tekrar başlama
  Piyano Çalma Becerimizi Tekrar Nasıl Kazanalım
  Bir zamanlar piyano kursuna gidiyordunuz. Piyano çalmayı da bir yere kadar öğrenmiştiniz. Fakat kursa gitmek sizi sevindirmiyor, Içinizde güzel duygular yaratmıyor. Derslerde deyim yerindeyse “işkence” gibi geçiyordu. Ve işte birkaç yıl sonar sıkça içinizde müzük...
  Devamı
 • Pıyano sahne korkusu
  Konser Öncesi Korku
  «Evet ! Ben artık yapabiliyorum! Ben piyano çalabiliyorum! Bu o kadar güzel birşey ki! » – çığlıkları atmıştım ilk parçayı çalmayı öğrendiğimde. «Başkalarının da  benim ne kadar güzel çaldığımı dinlemelerini nasıl da isterdim. Ben onlara...
  Devamı
 • Piyano pedalları
  Piyano Pedallarının Fonksiyonu – Dört Pedallı Piyanolar
  İlk zamanlarda piyanoda pedallar bulunmamaktaydı. Bunu büyük bestecilerin (Wolfgang Amadeus Mozartt, Joseph Haydn v.s.) piyano başındaki resimlerinde kolaylıkla görebilirsiniz. Eğer pedalların olmaması dahiyane eserlerin yaratılmasına ve icra edilmesine engel değildiyse bugün neden pedallara ihtiyaç duyulmakta?  ...
  Devamı