Author: Bolero

Bale bilgiler

Salonun Ortasında Yapılan Bale Hareketleri Nelerdir?

Bu hareketlerin bazıları önce barda yapılır. Ama ortada yapılırken bardan destek almadan yapmak ve denge kurmayı öğrenmek amaçlanır. –     Port de Bras (Por dö bra) –     Adagio (Adajiyo) –     Temps lie (Tan lıye) –     Battement Tendu (Batman tandü) –     Jete (Jöte) –     Fondue (Fondü) –     Grand battement (Gran batman) –     Arabesque (Arabesk) –     Pirouette (Piruet)

Bale bilgiler

Balede Temel Bar Egzersizleri Nelerdir?

–     Battement tendu (Batman tandu) (Birinci pozisyonda ve beşinci pozisyonda) –     Battement tendu jete (Batman tandu jöte) ve Pique (Pike) Rond de jambe par terre (Rond dö jamb parter) ve Rond de jambe en l’air (Rondö jamb anler) –     Fondue (Fondü) –     Frappe (Frape) ve Petit battement (Pöti batman) –     Adagio (Adajiyo) veya Developpe (Devlope)

Bale bilgiler

Balede Diğer Ayak Pozisyonları Nelerdir?

Coup de pied (Ku dö piye): Bir ayakla diğer ayak bileğini kavramaya çalışma pozisyonudur. Bu sırada diz de tam yanda olacak şekilde olmalıdır; Çalışan ayağınızın ucu pointte olmalıdır. Çalışan ayak, yerdeki ayağın önünde, yanında veya arkasında tutulabilir. Bu duruş ayak bileğini ve tabanını çalıştırmak içindir. Passe (Pase) veya Retire (Rötire): Bu pozisyon, yerdeki bacak gergin,

Bale bilgiler

Bir Bale Eserinin Temsil Edilecek Hale Gelebilmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

Koreografi/Koreograf ve Reji: Öncelikle uygun bir müziğe göre hangi adımların yapılacağına karar verilmesi gerekir. Bu işe koreografı, adımların ne ve nasıl olacağına karar veren, baleyi tasarlayan kişiye de koreograf denilir. İyi bir koreograf bale yapmayı bilir ve koreografi konusunda eğitim almıştır. Koreograf, hem müziğin her anında hangi hareketin, ne şekilde ve sahnenin neresinde yapılacağına karar

Bale bilgiler

Baleye Başlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler -Baleye Başlama Rehberi

Sağlığınız: En önemlisi sağlıklı olmaktır. Bacak veya kollarınızda, be­linizde ağrı veya başka bir sorun varsa, bir ameliyat geçirdiyseniz mutlaka önce doktorunuzdan bale yapmak için izin almalısınız. Grip, nezle, ishal veya ateşli; olduğunuzda derse katılmamalısınız. Bale Kursunuz/Okulunuz: Katıldığınız kursun özelliklerine de bakmalısı­nız. Kursta kimler öğretiyor, baş hocanın ve diğer hocaların bale ka­riyeri nedir, mevcut öğrencilerin düzeyi

Bale bilgiler

Bale Dansçısının Bir Günü Nasıldır?

Bale dansçısının bir günü en az 1,5 saat ders, 6-8 saat temsil provası ile geçer. Temsil olmadığında da ders mutlaka vardır. Buna ek olarak kostüm provası, resim çekimleri, verilecek temsilin konusu ile ilgili bilgi edinme gibi yine bale ile ilgili konular ve kendi sağlığı ile ilgilenme, gününü dolduran işlerdir. Emin olun bir bale dansçısı rüyasında

Bale bilgiler

Türk Bale Tarihi Hakkında Bilgiler

Günümüzdekilere çok benzeyen bale gösterisinin ülkemizde ilk kez 1524’te Kanuni Sultan Süleyman’ın izni ile yapıldığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Bu önemli gösteri Venedik elçisinin evinde yapılmıştır. Balenin Avrupa’da bugünkü anlamıyla henüz klasikleşmediği bir dönem olan bu tarihteki ilk gösteri, balenin öncüsü olarak, daha çok müzikle dans ve mim şeklinde olmuştur. Ama bundan daha önce de Fatih

Müzikte Pratik Ve Kulaktan Çalma önerileri
Piyano

Müzikte Pratik Ve Kulaktan Çalma

Hayatın her alanlarında olduğu gibi müzikte de pratiğin önemi çok büyüktür. Sanatın bir dalı olan müzik alanında bunun önemi daha da büyüktür. Bilindiği gibi genel eğitimin bazı alanlarında kopya çekilebilinir, senin yapacağın işi başkasından yapmasını rica edebilirsiniz, fakat müzikte kimsenin arkasına sığınamazsınız, sizin yerinize kimse parmaklarınızı hareket ettiremez. Sadece kendi tecrübeniz ve kendi pratik çalışmalarınız

Piyanoda 4 elle calma
Piyano

Piyanoda Dört El Nasıl Çalalım

Piyano belki de iki kişi tarafından çalınan tek müzik enstrumanıdır, üstelik bir-bir ardına sırayla değil iki kişi aynı anda çalmakta. Geçmiş yüzyılların büyük bestekarları  iki kişi tarafından çalınan müzik eserlerini boşuna yazmamışlardır. Eğer siz iki kişiyseniz fakat enstruman bir tane ise ve birlikte bir şey çalmayı çok istiyorsanız, elinizde de uygun nota yoksa tek kişi

solist ve piyanist
Piyano

Piyanoda Eşlik Etme Sanatı

Piyano oldukça çok yönlü bir enstrumandır. Piyanistlerin hem solist olabildiklerine hem de küçük caz gurubundan semfoni orkestrasına kadar farklı müzik topluluklarında müzisyen olarak yer aldıklarına  siz de dikkat etmişinizdir. Fakat ev ortamlarında piyanistler daha fazla eşlik eden rolünde olmaktadırlar- başka bir deyimle şarkı söylemek için müzik temeli (ortamı) yaratmaktadırlar.  İlk bakışta piyanist için piyanoda eşlik

Scroll to Top