Attitude (Atitüd): Bacağın önde, yanda veya arkada dizden kırık olarak havada tutulmasıdır. Bacak indeyken ve yandayken topuk daima önde ve yukarıda, arkadayken topuk aşağı ve diz yukarıda olmalıdır. Atitüd, hem pozisyon hem de hareket olarak tanımlanabilir.

Arabesque (Arabesk): Birkaç şekilde yapılabilir: Birinci Arabesk , İkinci Arabesk, Üçüncü Arabesk , Dördüncü Arabesk . Arabesk, aslında hem bir pozisyon hem de bir hareket olarak yapılabilir.

Tags :
Share This :
Scroll to Top