Hayatın her alanlarında olduğu gibi müzikte de pratiğin önemi çok büyüktür. Sanatın bir dalı olan müzik alanında bunun önemi daha da büyüktür. Bilindiği gibi genel eğitimin bazı alanlarında kopya çekilebilinir, senin yapacağın işi başkasından yapmasını rica edebilirsiniz, fakat müzikte kimsenin arkasına sığınamazsınız, sizin yerinize kimse parmaklarınızı hareket ettiremez. Sadece kendi tecrübeniz ve kendi pratik çalışmalarınız sizin ileriye gidebilmenize imkan sağlayacaktır. Bu nedenle çok kolay başarı elde edeceğinizi düşünmeyiniz, uzun soluklu, zor, fakat çok değerli ve emeğinizin karşılığını mutlaka alacağınız bir çalışmaya hazır olunuz.

Kulaktan çalmada alışkanlıklar doğrudan doğruya pratiğe bağlıdır. Bu arada sadece sizin kulaktan çalmanıza değil, her çeşit pratik müzik faaliyetine de bağlıdır. Vokal derslerinde doğru tonlamayı öğreneceksiniz, zaten sesin ardından belirli ton seçmek kulaktan çalmanın ana prensibidir. Solfej derslerinde teorik temelleri alacaksınız. Kulaktan çalmada aralıklar hakkında bilginiz olması ve aralıkları iyi duymanız önemlidir.

Müzikte Pratik Ve Kulaktan Çalma önerileriPratik tecrübe kazanarak aralıkları ve müzik eserlerini hatırlamayı öğreneceksiniz. Kulaktan çalmada bu size çok yardımcı olacaktır. Bunun dışında size gamlar, arpejler ve akorların da çok yardımı olacaktır. Pratik çalışmalar yalnız tekniği değil kulağınızı da geliştirmektedir. Siz melodinin nasıl hareket ettiğini – alçalıp yükseldiğini, yumuşak mı sert mi hareket ettiğini “duymayı” öğreneceksiniz. Dikte alışkanlıkları çok faydalı alışkanlıklardır. Burada melodiyi enstrümanda çalma aşamasını geçerek doğrudan melodiyi notalarla yazıyorsunuz.

Tek sözle hiçbir çeşit müzik faaliyetini küçümsemeyiniz. Her türlü teorik bilgiyi ve pratik alışkanlıkları müzik haznenize biriktiriniz, sürekli çalışarak onları geliştiriniz.   

Tags :
Share This :
Scroll to Top