Dünyada başlıca üç bale ekolü mevcuttur. Bunlardan Fransız ekolü en zarif, en romantik olanı, estetiğe en fazla önem verenidir. Klasik İtalyan ekolü geliştiren kişinin adıyla, Cecchetti (Çeketti) olarak anı- Anlatıma, ifadeye önem vermesiyle tanınır. Vaganova adındaki Rus ekolü ise daha çok güçlü olmaya ve teknik becerilere dayanır. Bu üç esas ekol dışında alçak gönüllü zarafete önem veren DanimarkalI Bournonville (Burnonvil), Rus ve Fransız ekollerinin kaynaşmasından doğan ve klasik stil ile serbest stili kaynaştıran İngiliz Royal Academy of Dance (Kraliyet Dans Akademisi) ve daha çok modern tarzda eserler veren Amerika’n Balanchine (Balanşin) ekolleri de vardır. Türk bale ekolünün ve tarzının da oluşturulması yoluna gidilmektedir.

Balede birçok hareket veya duruş bu ekollerde farklı olarak yapılmaktadır.  Web sitemizde ülkemizde yaygın olarak kabul edilen şekiller, özellikle de Fransız ekolü yöntemleri anlatılmaktadır. Her hareketin her bir ekolde nasıl yapıldığı ayrıntısına girilmemektedir.

Tags :
Share This :
Scroll to Top