Romantik Ve Dömi-Karakter Baleler Nelerdir?- Klasik Bale Eserleri

Konusu gerçek yaşamdan alınmayan, hayal ürünü olan ve kareografisi artık klasikleşmiş balelere Romantik Bale denilir. Bunları şiir veya masal konuları gibi düşünebilirsiniz. “Beyaz Bale” de denilen romantik balelerde balerinler tütü giyerler.

Konusu gerçek yaşamla ilgili olan, belli bir yer ve zamanda geçen, içinde özel karakterler (Hintli, korsan vb.) olan balelere ise Dömi-Karakter Bale denilir. Bunları bir roman gibi düşünebilirsiniz. Dansçılar konunun geçtiği yere ve zamana özgü kostümler giyerler.

Kuğu Gölü (Le Lac des Cygnes) (4 perde)

Besteci: Piyotr İlyiç Çaykovski Koreograf: Marius Petipa

Konu: Uzak bir ülkenin prensi Siegfried (Zigfrid) evlenme çağına gelmiştir. Ama annesinin ona tanıştırdığı prenseslerin hiçbirini beğenmemektedir. Bir gün göl kıyısına arkadaşlarıyla ava çıktığında bir beyaz kuğu (Odette) görür ve ona âşık olur. Birkaç gün sonra sarayda yapılan bir baloya kötü bir büyücü ve siyah bir kuğu olan kızı Odile de gelir. Aslında bir prenses olan beyaz kuğuya kötü büyü yaparak onu kuğu yapan bu büyücüdür ve prensin onunla değil kendi kızıyla evlenmesini istemektedir. Beyaz kuğuya yaptığı büyünün bozulabilmesi için bir prensin ona evlenme teklif etmesi gerekmektedir. Ama eğer prens kötü büyücünün kızıyla evlenecek olursa beyaz kuğu ölecektir. Baloda siyah kuğuyu kendi âşık olduğu beyaz kuğu sanan prens yanlışlıkla ona evlenme teklif eder. Bu da beyaz kuğunun ölmesi demektir. Prens, büyücüyle yaptığı savaş sonunda sevgisinin gücüyle Odette’nin yaşamını kurtarır.

 

Uyuyan Güzel (Sleeping Beauty) (3 perde)

Besteci: Piyotr İlyiç Çaykovsk’ı Koreografi: Marius Petipa

Konu: Uzak bir ülkede kral ve kraliçenin güzel bir kız çocuğu olur. Aurora (Orora) adı verilen bebeğin doğum kutlama törenlerine davet edilmeyen kötü peri, prensesin genç kız olunca parmağına bir iğne batarak ölmesi için büyü yapar. İyi periler bu büyüyü ancak iğne batınca ölmeyecek, ama ona âşık olacak prens onu öpene dek yüzyıllarca uyuyacak şeklinde düzeltebilirler. Gerçekten de genç kız olduğunda parmağına iğne batan prenses ve beraberinde tüm saray halkı derin bir uykuya dalar. 100 sene sonra uyurken onu görüp âşık olan bir prens, Prens Florimund onu öpünce hem prenses Aurora hem de tüm saray halkı uyanır. Mutlu sonla biten balede prens ve prenses evlenirler.

 

Giselle (Jizel) (2 perde)

Besteci: Adolphe Adam (Adolf Adam)

Koreograf: Jean Coralli (Jan Koralli) ve Jules Perrot (Jül Perro)

Konu: Bir ülkede dans ederse hastalanacak olan Giselle adında güzel bir köylü kızı yaşamaktadır. O köyden geçen kraliçe ve oğlu KontAlb- recht (Albreht) kızın evine misafir olur. Prens Giselle’den hoşlanır ve onunla dans etmek ister. Giselle de prense âşık olduğu için her şeyi göze alır, onunla dans ederken önce delirir sonra da ölür. Buna çok üzülen orman perileri prensi de neredeyse ölene kadar dans ettirirler, ama Giselle’in ruhu sevgisinin gücüyle prensi kurtarır.

 

Les Sylphides (Le Silfid; Hava Perileri) (2 perde)

Besteci: Frederic Chopin (Frederik Şopen)

Koreograf: Michel Fokine

Ay ışığında, uçuşan beyaz elbiseler içinde genç bir şairle dans eden hava perilerini anlatan tipik romantik bir baledir.

 

Kül Kedisi (Cinderella)

Besteci: Sergey Prokofıev

Koreograf: Rostislav Zakharov ve Frederick Ashton Konu: Bu iyi bilinen bir öyküdür. Üvey annesinin ve üvey kız kardeş­lerinin çok kötü davrandığı güzel kız, perilerin yardımıyla balkabağı şeklinde bir arabayla ve harika kıyafetlerle sarayda yapılan bir balo­ya gider. Baloda prensle birbirlerine âşık olurlar. Ama saat gece 12 olunca büyü bozulacağı için aceleyle eve dönerken ayakkabısının te­kini düşürür. Ertesi gün, bütün krallığı ev ev dolaşarak tüm kızlara Kül Kedisi’nin düşürdüğü tek pabucu deneten prens, sonunda onu bulur ve eser mutlu sonla biter. Komik bir baledir.

 

Fındıkkıran (Nutcracker) (2 perde)

Besteci: Piyotr İlyiç Çaykovski Koreograf: Marius Petipa, Lev İvanov

Kohu: Yılbaşı günü, Clara  ve Fritz kardeşler kocaman ve süs­lü bir çam ağacı önünde eğlenmektedirler. Sevgili Drosselmeyer am- caiarı onlara hediyeler getirmiştir. Clara’ya hediye ettiği bir fındıkkı­ranı kardeşi kıskanır, zorla alır ve kırar. Clara çok üzülür. ikinci perde­de Clara rüyasında fındıkkıranla masallar ülkesinde düşman fareler­le savaşır ve onları kovar. Sonra uyanıncaya kadar karlarla, çiçekler­le ve şekerlerle kaplı ülkelerde perilerle dans eder. Uyandığında yine çok mutludur.


Coppelia (Kopelya) (3 perde)

Besteci: Leo Delibes (Leo Delib)

Koreograf: Arthur Saint-Leon ve George Balanchine Konu: Dr. Coppelius (Kopelius) adında bir oyuncakçı, Coppelia adı­nı verdiği çok güzel ve dans eden bir kız bebek yapar. Köyün haylaz biri olan Swanhilde gizlice oyuncakçının atölyesine girerek bebeğin yerini alır. Nişanlısı Franz, bebeğe âşık olunca kıskançlık doğar. Sonunda Coppelia’nın oyuncak olduğu anlaşılır ve her şey tatlıya bağlanır. Komik ve tatlı bir baledir.

 

La Fille Mal Gardee (Şımarık Kız) (2 perde)

Beste: Fransız halk şarkıları Koreograf: Frederick Ashton

Konu: Küçük bir köyde geçen aşk öyküsüdür. Lise ve Colas birbirlerine âşıktırlar. Ama Lise’nin zengin biriyle evlenmesi is­tenmektedir.Sonunda âşık herkesi kandırarak evlenmeyi başarırlar. Komik ve çok sevimli bir baledir.


Don Quixote veya Don Quichotte (Don Kişot) (2 perde)

Besteci: Leon Fiyodoroviç Minkus Koreograf: Marius Petipo

Konu: Miguel de Cervantes’in (Miguel dö Servante) yel değirmenlerine saldıran Don Kişot hakkında olan bale maceralarla doludur.

 

Romeo ve Jüliet (4 perde)

Besteci: Sergey Prokofiev Koreograf: John Cranko

Konu: Birbirlerine âşık genç Romeo ve Juliet, düşman ailelerin çocuklarıdır. Çok istemelerine ve gizlice evlenmelerine rağmen birbirlerine kavuşamaz ve ne yazık ki ölürler.

 

La Bayadere (La Bayader) (3 perde)

Besteci: Leon Fiyodöroviç Minkus Koreograf: Marius Petipa

Tapınakta geçen hüzünlü bir aşk öyküsüdür. Nikiya adlı güzel esir kız, Solor adlı savaşçıya âşıktır. Ama Solor, kral Raja’nın kızıyla nişanlıdır. Raja, Nikiyayı dans etmeye zorlar. Dansın sonunda içi çiçek dolu bir sepet hediye eder. Ama ne yazık ki sepetin içinden çıkan zehirli yılan Nikiya‘yı sokarak öldürür.

Besteci: Adolphe Adam Koreograf: Marius Petipa

Konu: Korsanların hayatı ile ilgili içinde çok ilginç danslar olan bir baledir. Medora adlı Yunan genç kız bir paşaya esir olarak satılır, Conrad adlı korsan ona âşık olur ve kurtarır. Conrad’ın onu kıskanan sağ kolu Medora’yı tekrar esir tacirlerine satar. Bu kez,Medora’yı tekrar kurtarmaya çalışan Conrad esir düşer. Onun hayatını kurtarmaya çalışan Medora, Paşa ile evlenmeye razı olur. Medora’ya yardım etmeye çalışan Gülnar, gizlice onun yerine geçer ve Paşa, Medora ile evlendiğini sanırken aslında Gülnar ile evlenmiş olur. Böylece Medora ile Conrad birlikte kaçarlar ve yolda fırtına nedeniyle kaçtıkları geminin batmasına rağmen kurtulurlar ve eserin sonu mutlu biter.

 

Spartacus (Spartaküs) (3 perde)

Besteci: Aram Haçaturyan Koreograf: Yuri Grigoroviç

Konu: Antik Çağ’da Romalılara karşı gelmeye cesaret eden Sparta-küs adlı esirin dramatik öyküsüdür. Roma valisi Crassus (Krasus) aslında bir kral olan Spartaküs ve karısı Phrygia’yı (Fricia) esir almış ve Fricia’ya göz koymuştur. Spartaküs’ü de arenada en yakın arkadaşını öldürmek zorunda bırakmıştır. Bunun üzerine esirler kaçarlar ama bu kez de Aegina (Egina) adlı bir kadın, Spartaküs’e göz koyar ve reddedilince öç almaya karar verir. Spartaküs ve diğerlerinin saklandığı yeri Krasus’a haber verir. Ne yazık ki onlara saldıran Krasus, Spartaküs’ü öldürür.

Scroll to Top