Bale Dansçılarının Yaşam Öyküleri ile İlgili Kitaplar Nelerdir?

  1. Baylas N: Dansa Aşık Bir Kuğu: Meriç Sümen, Yapı Kredi Yayınları, 2010 .
  2. Lever M: Isadora Duncan “Dansın Tanrıçası”, Çeviren: Kurdak İ, Everest Yayınla­rı; İstanbul, 2003.
  3. Nijinsky VF: Nijinsky’nin Günlüğü, Çeviren: Türkay O, Yapı Kredi Yayınları, İstan­bul, 2006.
  4. Ulusoy F: Hüzünle Dans. Bir Dansörün Anıları, Ürün Yayınları, Ankara, 2010.

Scroll to Top