Klasik Balelerdeki Özel Dans Türleri Nelerdir?

Klasik veya dömi-karakter bale eserlerinde anlatımda konunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla bazen folklorik danslar da kullanılır. Eserin konusunun geçtiği yer veya öyküde yer alan karakterlere göre bu danslar şunlar olabilir:

Temel danslar (Polka: Orta Avrupa, Mazurka: Polonya, Çardaş: Macar): Çeşitli kültürlerin geleneksel folklorik dansları baleye uyarlanmıştır. Konuya göre birçok klasik bale eserinde bunlar kullanılır. Türk folklor adımları da baleye uyarlanarak evrensel boyuta taşınmaktadır (Çeşmebaşı balesi).

Karakter dansları: Bir eserde konuyu anlatmak, belli bir karakteri tanımlayabilmek için yapılan koreografi karakter dansıdır. Örneğin bir balıkçı ya da avcı karakterinin dansıdır.

Diğer Dans Biçimleri

Klasik bale dışında farklı bir kategori olarak da yapılan danslar vardır. 1900’lerin başından itibaren özellikle Kuzey Amerika’da yaygınlaşan ve daha sonra Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde gelişen danslar şunlardır:

Modern dans: Bir konuyu anlatmak için yapılan, klasik bale adımları ve kurallarına uymayan danstır. Örneğin Pina Bausch bir koreografisinde İstanbul’u anlatmıştır.

Soyut dans: Soyut bir duygu ya da olguyu anlatmak için ya-pılan, klasik bale adımları kullanılan ama klasik kalıplardan çı-kılarak yapılan dans şeklidir. Soyut dansta form, renk, ışık gibi öğeler de kullanılır. Frederick Ashton’un, Cesar Franck’ın (Sezar Frank) müziğiyle sahnelediği Symphonic Variations (Senfonik Varyasyonlar) eseri soyut dansın en güzel örneklerinden biridir.

Diğer danslar: Koreografi, yani dansın adımları dansın özelli-ğini belirler. Folklor, salon dansları (Vals, Tango, Salsa, vb.), Caz, Tap, Rock dansları ve hatta Hip hop kullanılan müziğe uygun adımlarla yapılan danslardır. Bu dans biçimleri de koreografi gerektirdiğinde bale içinde kullanılır.

Scroll to Top