Bale Tarihi İle İlgili Kaynaklar ve Kitaplar Nelerdir?

  1. And M: Gönlü Yüce Türk. Yüzyıllar boyunca bale eserlerinde Türkler, Dost Yayı­nevi, İstanbul, 1958.
  2. And M: Tiyatro, Bale ve Opera Sahnelerinde Kanuni Süleyman İmgesi, Dost Ki- tabevi, Ankara, 1999.
  3. Aracı E: Donizetti Paşa Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu Yapı Kredi Yayınla­rı, İstanbul, 2006.
  4. Aracı E: Naum Tiyatrosu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010. Barın N:
  5. Batı Dans Tarih, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999.
  6. Beaurrtont CW: Kısa Bale Tarihi, Çeviren: Başka Ö, Elif Yayınları, İstanbul, 1964.
  7. Carter A (Editör): Dans Tarihini Yeniden Düşünmek, Çevirenler: Şenkardeşler A, Adana AÖ, Erdoğan A, Açıkdeniz B, Zenginobuz B, Şipal B, Gökçen G, Soy L, Öl­çüm T, bgst Yayınları, 2010.
  8. Çıkıgil N: Ankara’da Dans, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997.
  9. Deleon J: Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstan­bul, 1990.
  10. Deleon J: Kısa Bale ve Modern Dans Tarihi, Altın Kitaplar, İstanbul, 1993.

11.   Deleon J: OsmanlI’dan Cumhuriyete Türk Balesi, Dönemli, İstanbul, 1988.

12. Deleon J: Türk Devlet Balesi, Siemens Leasing İstanbul, 1998

13.           Ehrenreich B: Sokaklarda Dans: Kolektif Eğlencenin Bir Tarihi. Çeviren: Erdoğan N, Savran AE, Versus, İstanbul, 2009.

 

14.           Evci M: 60. Yılında Türk Balesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2008.

 

15.           Fenmen B: Bale Tarihi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 1986.

 

16.           İşçelebi G: Cumhuriyetin Yetmişinci Yılında Fotoğraflarla Balemiz, T.C. Kültür Ba­kanlığı Yayınları, Ankara, 1993.

 

17.           Topçu E: Türkiye’de Bale Sanatı. HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001.

 

18.           Topçu Z: Dame Ninette de Valois ve Baleler}. HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük­sek Lisans Tezi, Ankara, 2003.

 

19.           Valois, DN: Adım Adım, Çeviren: Çıkıgil N, Favori, Ankara, 2003.

 

20.           Yar İ, Şairoğlu H: Asırlar Boyu Dans ve Bale, Bayraktar Yayınevi, İstanbul, 1968.

 

 

 

Scroll to Top