Bale Tekniği Ve Balelerin Konuları İle İlgili Kaynaklar ve Kitaplar Nelerdir?

 1. Andrevvs T: Büyüsel Dans Teknikleri, Çeviren: Gorbon A, New Age Yayınları, İs­tanbul, 2002.
 2. Atkinson B, Etgen A: Ballet is Fun. DVD, ABD, 2005.
 3. Balanchine G, Mason F: 101 Stories of the Great Ballets, Anchor Books, New York, 1989.
 4. Berge DM: Klasik bale eğitiminde Cecchetti ve Agrippina Vaganova metodla- rında orta seviye Port de Bras’nın (kol hareketleri) karşılaştırmalı incelemesi. Üst Lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti­tüsü, İstanbul, 2005.
 5. Budak M: Opera ve Bale’de Diyalektik, Troya, Ankara, 1993.
 6. Bussell D: The Ballet Book, Dorling Kindersley Limited, London, 2000.
 7. Crisp C, Thorpe E: The Colourful World of Ballet, Sundial Books, Londra, 1977.
 8. Deleon J: 200 Bale ve Dans, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
 9. Deleon J: Düşten Düşünceye. Opera, Bale, Tiyatro Yazıları, İmge, İstanbul, 1985.
 10. Dodd C: Blöfçünün rehberi: Bale, Çeviren: Evcim R; Afa Yayınları, İstanbul, 1995.
 11. Dufort A: Ballet Steps. Practice to Performance, Headvvay Hodder&Stoughton, Londra, 1990.
 12. Eden Şenel S: Bale Dansyazımı -1 ‘Tekli/Solo’,                            Levent Müzikevi,        İzmir,       1993.
 13. Eden Şenel S: Bale Dansyazımı -2 ‘Tekli/Solo’,                            Levent Müzikevi,        İzmir,       1994.
 14. Eden Şenel S: Bale Dansyazımı -3 ‘Tekli/Solo’,                            Levent Müzikevi,        İzmir,       1991.
 15. Eden Şenel S: Bale Dansyazımı -4 ‘Tekli/Solo’,                            Levent Müzikevi,        İzmir,       1991
 16. Erdem P: 3-7 Yaş Çocuklarının Estetik Algılarının gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık BilimLeri Enstitüsü, Ankara, 2010.
 17. Franks AH: The Girls’ Book of Ballet, 3. Baskı, Burke, Londra, 1962.
 18. Freeman MB: Fun with Ballet, Random House, New York, 1952.
 19. Glasstone R: Ballet for beginners, Coles, 1979.
 20. Glasstone R: Better Ballet, A. S. Barnes, 1979.
 21. Glasstone R: Classical Ballet Terms: An Illustrated Dictionary, Dance Books Ltd, 2001.
 22. Grant G: Bale Sözlüğü, Çeviren: Kurşunlu İ, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1995.
 23. Kirstein L, Stuart M: The Classical Ballet. Basic Technique and Terminology, Londra, 1977.
 24. Kostrovitskaya VS: 100 Lessons In Classical Ballet, 8. Baskı. Limelight Edition, New York, 2004.
 25. Kostrovitskaya VS, Pisarev A: School öf Classical Dance, Çeviri: Barker J, Dance Books, London, 1995.
 26. Minden EG: The Ballet Companion. Simon&Schuster, New York, 2005.
 27. Özevin B, Bilen S: Yaratıcı Dans, Müzik Eğitimi Yayınları, İstanbul, 2011.
 28. Rosenberg J: Dance Me A Story, Thames and Hudson, Londra, 1989.
 29. Royal Academy of Dancing: Step by Step Ballet Class, Ebury Press, 1993.
 30. Selışık Aksan Ş, Ertem G: Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı, Kuram ve Pratik, Boğa­ziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009.
 31. Şengezer O: Bence Dekor ve Kostüm, Ankara, 1999.
 32. Serres G: Grand portes de pas de deux. Edition Desiris, Paris, 2007.
 33. Serres Gfjjİe pas de deux. Le portes. Manuel d’apprentissage. Edition Desiris, Paris, 2002.
 34. Tatchell J: The World of Ballet, Usborne Pubİishing, London, 1994.
 35. VVarren GW: Classical Ballet Technique, Univeristy Press of Florida, 1989.
 36. Woodward I: Bale, Çeviren: Göğüş T, Sahne Yayınları, İzmir, 1985.
 37. Yeşiltaş D: Küresel Bale ve Dans Ansiklopedisi, 2 Cilt, Kalkedon, İstanbul, 2011.

 

Scroll to Top