Bale müziğe uyum içinde yapılan hareketlere dayanan bir duygu, düşünce ya da olayı, durumu anlatmak amacıyla yapılan dans sana­ldır. Vücut yumuşak, düzgün ve estetik bir biçimde kullanılarak yapılır. Bu sayede vücudun olumlu gelişimini, omurganın ve bacakların düzgün, esnek ve güçlü olmasını, kolların ve ellerin zarif olmasını sağlar. Sanatçı olmanın yanı sıra bale, hem güzel ve zarif hem de güçlü bir vücuda sahip olmak için yapılır. Bale aynı zamanda esnek olmayı da sağladığı için vücuda yararını uzun yıllar korur. Bale, kararlılık, dayanıklılık, çalışkanlık gerektirir; zarafet, esneklik ile müziğe ve iiğer dansçılara uyum yeteneğini geliştirir. Bu özellikler yaşamın diğer alanlarında da kararlılık, dayanıklılık, çalışkanlık, sakinlik, disiplin, uyum ve dikkat becerisi sağlar. Müzikten anlama yeteneğini de geliştirir. Bale yapanlar dikkatlerini daha kolay toplayabilir, bedenlerinin arklı bölümleri arasında daha iyi eşgüdüm sağlayabilirler. Başkalarıyla beraber dans ettikleri için saygılı ve olumlu tutum ve davranışlara sahip olur; gerek derse veya temsile gecikmemek ve gerekse bir hareketi tam zamanında yapabilmek gibi özellikleri geliştirirler. Bale günlük yaşamda da hareket yeteneği ve rahatlığı sağlar.

Ayrıca güzel sanatlarla uğraşmak ve sanat dolu bir ortamda bulunmak kişiliği olumlu yönde geliştirir; insanlara ve yaşama olumlu bak­mayı, özen göstermeyi öğretir. Görme, işitme, tad alma, dokunma ve çoklama duyuları aslında doğumla beraber her insanda doğal olarak bulunan yeteneklerdir. Ama eğitimle tüm duyular geliştirilebilir; güzel sanatlar bu duyulardaki algı becerisini daha ayrıntılı hâle ge­tirir. Bale de içerdiği dans, müzik, ritim, renk, ışık gibi unsurlarla, ya­sanlarda ve seyredenlerde daha hassas duyulara sahip olmayı sağlar.

Tags :
Share This :
Scroll to Top