Birinci pozisyon – topuklarımız birleşik parmaklarımız yanlara doğru döndürülmüş durumda.Tabanlarımız ile doğru bir hat oluşturmaya çalışıyoruz.

İkinci pozisyon– birinci pozisyona çok benzemekte, fakat topuklarımızın arasında tabanımızın uzunluğu kadar mesafe bulunmakta.

Üçüncü pozisyon – tabanlarımız çapraz pozisyonda. Bir ayağımızın topuğu diğer ayağımızın ortasında. Vücut ağırlığımız iki ayak üzerine eşit paylaşılmış durumda.

Dördüncü pozisyon: ayak pozisyonları içerisinde en zor olandır, bu nedenle en son öğrenilir. Ayaklar bir birine ters pozisyonunu korumaktalar.Bir ayağımızın parmakucu diğer ayağımızın topuk hizasına denk gelmesi gerekir . Dizlerimizin gergin konumda. Vücut ağırlığı iki ayak arasında eşit olarak paylaşılmış durumda. Dördüncü pozisyonda da tabanlar arasında bir ayak uzunluğu mesafe gerekmekte.

Beşinci pozisyon – klasik balede en fazla kullanılan pozisyon. Ayaklar birbirine ters  yönde ve birbirine birleşmiş durumda.

İlk başlangıç pozisyonu veya altıncı pozisyon: topuklar ve parmak uçları birbirine yapışık pozisyonda. Yeni başlayan bale öğrencilerine tavsiye edilmekte.Bu pozisyonda durmak rahat olduğundan dolayı bale öğrenciler diğer hareketler ve çalışmalar  yapmayı düşünebilirler.

Önemli husus !

Tüm bale pozisyonları için geçerli ana kural taban üzerine tam basılması gerekmekte, parmaklara doğru eğrilmemesi gerekir. Buna uyulmadığı takdirde ayaklarımızda deformasyona neden olabilir.

Tags :
Share This :
Scroll to Top