Balenin ilk adımı, alfabesi ayak pozisyonları yani duruşlardır. Yedi tane ayak pozisyonu vardır. Ama daha önce bale duruşunu tekrar hatırlamalıyız. Omuzlar yine aşağı, karın ve popo içeri, boyun uzun, yukarıdan çekiliyormuş gibi olmalıdır.
Birinci Pozisyon: Bu pozisyonda ayaklar yan yana bir çizgi üzerinde duruyor gibidir. Tüm ayak tabanı ve küçük parmaklar yere değecek şekilde tuljulur. Uzaktan bakan biri sizi adeta ters T harfi şeklindeymişsiniz gibi görebilmelidir.

İkinci Pozisyon: Bu pozisyonda ayaklar birbirinden yaklaşık 1-1,5 ayak kadar uzakta ama yine bir çizgi üzerinde gibi durmalı ve ayak tabanının tamamı ile küçük parmaklar yere değmelidir .
Üçüncü Pozisyon: Üçüncü pozisyonda ise ayaklar, birinci pozisyondaki gibi, ama bir ayak diğerinin yarısının önüne gelecek
şekilde ve tabii yine ayaklar tümüyle yere değecek şekilde olmalıdır.

Dördüncü Pozisyon: Bu, diğerlerinden biraz değişik bir pozisyondur; ayakların biri önde biri arkada, gövde ise tam ortada olmalıdır. Ayaklar tam yana açık ve yere tabanın tamamı değecek şekilde tutulur.

Beşinci Pozisyon: Bu en zor pozisyondur, ayaklar tam birbirlerinin önünde çapraz ve tam yana dönmüş olmalı ve yine tümüyle yere değmelidir. İlk seferinde yapamazsanız moralinizi bozmayın, çalıştıkça olur. Bacakları en yukarıdan, kalçadan dışa doğru çevirmeye çalışmak, beşinci poziyonu
yapmanızı kolaylaştırır .

Altıncı Pozisyon: En kolayı işte budur; ayaklar yan yana birbi-    pozisyon.
rine değecek ve ayak uçları karşıya bakacak şekilde durulur. Altıncı pozisyon, daha çok modern dansta ve karakter danslarında kullanılan bir pozisyondur.

Yedinci Pozisyon: Bu da kolay bir pozisyondur, ayaklar birbirine paralel, leğen kemiği hizasında olmalıdır. Bu da daha çok modern dansta kullanılan bir pozisyondur.

Diğer Ayak Pozisyonları

Coup de pied (Ku dö piye): Bir ayakla diğer ayak bileğini kavramaya çalışma pozisyonudur. Bu sırada diz de tam yanda olacak şekilde olmalıdır; Çalışan ayağınızın ucu point’te olmalıdır. Çalışan ayak, yerdeki ayağın önünde, yanında veya arkasında tutulabilir. Bu duruş ayak bileğini ve tabanını çalıştırmak içindir.

Passe (Pase) veya Retire (Rötire): Bu pozisyon, yerdeki bacak gergin, diğeriyle yavaşça ayak ucunu point yaparak bacağa sürterek, yani önce ku dö piye yaparak dizinize kadar yükselterek ve o pozisyonda tutarak yapılır. Çalışan ayak, yerdeki ayağın önünde, yanında veya arkasında tutulabilir. Bu hareket pirüet ve adajiyo hareketlerine geçiş için yapılır.

Releve (Rölöve): Ayağın üstüne yükselmek hareketidir Yetişemediğiniz üst raftan bir şey almak için yaptığınız yani zaten bil-
diğiniz bir harekettir; sizi daha uzun boylu gösterir. Her pozisyonda yapılır. Hatta barda yapılan neredeyse tüm hareketler yerdeki ayak rölöve’deyken de yapılır. İleride parmak ucuna çıkmanın ilk adımıdır. Bu duruş baldırları çalıştırmak ve ayak bileklerini güçlendirmek için yapılır.

Tags :
Share This :
Scroll to Top