Piyano oldukça çok yönlü bir enstrumandır. Piyanistlerin hem solist olabildiklerine hem de küçük caz gurubundan semfoni orkestrasına kadar farklı müzik topluluklarında müzisyen olarak yer aldıklarına  siz de dikkat etmişinizdir. Fakat ev ortamlarında piyanistler daha fazla eşlik eden rolünde olmaktadırlar- başka bir deyimle şarkı söylemek için müzik temeli (ortamı) yaratmaktadırlar.

 İlk bakışta piyanist için piyanoda eşlik etmekten kolay bir şey yok gibi görünmekte , çünkü melodinin seslendirilmesinde ağırlık şarkıyı söyleyen soliste düşmekte,  eşlik eden ise gereken armoni ve ritim fonunu yaratmakta ve tempo tutmakta. Fakat basit gibi görünen bu işin arkasında piyanistin kendi partisi üzerinde ciddi çalışması olduğu gibi belirli bir konser (konsermaister) ustalığı, hatta solisti hissetme ve solistle birlikte bütün bir müzik eseri yaratma yeteneği bulunduğunu çok az kişi bilmektedir.

solist ve piyanistNeticede iyi eşlik eden piyanist kimdir? İlk başta piyanistin kayıtsız şartsız enstrümana mükemmel hakimiyeti olmalı, çünkü solistin söylediği şarkıya bağlı olarak piyano eşliği hafif ve kolay olduğu gibi oldukça zor da olabilir. Fakat bu daha herşey değil, farklı çalma takniklerine haiz olmanın dışında eşlik eden piyanist solo partisinin en küçük nüanslarını “yakalama” kabiliyetine de sahip olması, aynı zamanda partnerine göre kendisini ayarlaması ve onu desteklemesi gerekmekte. Birlikte icra edilen parçalarda eşlik edene ikinci sınıf rol biçmek hakkaniyetli olmazdı çünkü şarkılara eşlik etmek ses için müzikal temel oluşturma dışında ses partisini harmoni renklerinin engin yansımalarıyla ve ritmik nüanslarıyla zenginleştirmekte ve “renklendirmektedir”.

Bütüm bunların dışında eğer herhangi bir sebepten dolayı solist hata yaparsa eşlik eden piyanist öyle yapmalı ki, izleyiciler bunu farketmesinler. Şarkıcıyı inceden hissederek onun tempoyu hızlandırma veya vokali güçlendirme eğilimini algılayan iyi eşlikçi piyanist sesin en ufak “haraketine” tepki göstermekte.

Mesela sözünü bitirmesi için solistin nefesi yetmedi veya bir an için şarkının sözlerini unuttu – ana kural hiçbir surette durulmaması, parçaya devam edilmesi. Eşlik edenin dijital piyanoda çaldığında enstrümanın ritmik fonksiyonu devre dışı bırakılmışsa  aynı kural geçerlidir. Eğer vurmalıların fonksiyonu devredeyse durmayabilirsiniz, kısa bir kısmı veya nakaratın melodisi tekrar edilebilinir, ondan sonra da şarkıcıya ne zaman başlayacağını işaret ederek devam edilir. Bu da eşlik eden kişinin bütün yaptıklarına ek olarak   her türlü beklenmedik durumlardan başarıyla çıkabilmesi için emprovizasyon da yapabilmesi gerekmekte.

 

 

Tags :
Share This :
Scroll to Top