Port de bras (Por dö bra): Kolların ardı ardına ve sırasıyla kol pozisyonlarına getirilmesiyle yapılan bir dizi harekete “Por dö bra” denli’ Her por dö bra, kendi İçinde müzikle bütünleşmiş bir kompozisyon niteliğindedir. Bu hareketler tüm kol kaslarını çalıştırmak, güçlendirmek ve vücudu esnetmek için yapılmalıdır. Por dö bra sadece estetii görüntü veya tüm iskelet kaslarının eşgüdümü için değildir, aynı zamanda tüm zıplamalar ve dönüşler, kısacası klasik bale tekniği içindeki tüm hareketlere eşlik etmek ve destek olmak içindir. Barda ve ortada öne, yana ve arkaya eğilirken kollar da bacak hareketinin yapıldığı yöne uygun şekilde por dö bra yaparak harekete eşlik ederler. Bütün ekollerde por dö bra yapılırken kollar o ekole uygun birinci pozisyondan beşinciye kadar sırayla hareket, hatta dans ettirilir .
Por dö bra, dansçıya duygu ve anlam ifade ederken kimlik kazandıran esas unsurdur.

Por dö bra’nın kuralı: Hareketler sadece kollarla değil, öncelik şırasına göre sİrt, dirsek, eller ve tüm beden bir eşgüdüm içinde tepeden tırnağa yapılmalıdır. Bu hareketleri yaparken kürek kemikleri birbirine kitlenmemeli, aksine yere doğru çekilmelidir.

Tags :
Share This :
Scroll to Top