–     Battement tendu (Batman tandu) (Birinci pozisyonda ve beşinci pozisyonda)

–     Battement tendu jete (Batman tandu jöte) ve Pique (Pike)

Rond de jambe par terre (Rond dö jamb parter) ve Rond de jambe en l’air (Rondö jamb anler)

–     Fondue (Fondü)

–     Frappe (Frape) ve Petit battement (Pöti batman)

–     Adagio (Adajiyo) veya Developpe (Devlope)

–     Grand battement (Gran batman)

–     Port de bras (Por dö bra)

–     Stretching (Streçing) Germe Çalışmaları ile Split, Sbagat (Şbagat)

Şimdi bunların ayrıntısını öğrenelim:

Plie (Pliye): Bacakların dizden yana doğru açılarak bükülmesi hareketidir. Pliye yaparkan ayaklar hangi pozisyonda olursa olsun (altıncı ve yedinci pozisyon hariç) bacaklar dizden yana doğru bükülmelidir. önce yarım pliye {demi-plie: dömi-pliye) yapılır, yani topuklar yerden kalkmak isteyene kadar dizler bükülür ve düzleştirilir. Sonra büyük pliye (grand-plie: gran pliye) yapılır, yani topuklar da yerden kaldırarak (ikinci pozisyon hariç) yaklaşılabilindiği kadar yere yaklaşılır. Tabii bu arada omuzlar aşağıda ve arkada, karın ve popo içeride tutulmalıdır. Bu alıştırmadın amacı topuktan bacağa uzanan Aşil kirişini uzatmak, zıplamalara hazırlık yapmak, bileği bir yay gibi çalıştırmak, diğer hareketlere hazırlanmaktır.

Battement tendu (Batman tandü): Bu hareket bacakları öne, yana ve arkaya gergin şekilde açıp kapatma alıştırmasıdır. Sırasıyla birinci, üçüncü ve beşinci pozisyonda bacağı bir kalem gibi gergin şekilde parmak ucunu yerden hiç ayırmadan, ayağı yere sürterek açıp, ayağı pointe getirerek ardından başlangıç pozisyonuna dönülerek yapılır. Öne, yana ve arkaya doğru uygulanır. Bu sırada popo ve karın içeride, omuzlar aşağıda olmalıdır. Ayak bileğini ve tabanını çalıştırmak, bacağın hareket bütünlüğü sağlamak ve gücünü, yeteneğini artırmak için yapılmalıdır.

Battement tendu jete (Batman tandü jöte): Bu hareket aynı batman tandü gibi yapılır, sadece ayak uzatıldığında yerden 25 derece kaldırılır. Sanki ayakla yeri silip çöpleri atar gibi ya da ayakla yeri iter gibi sürtülür. Batman tandü jöte, tüm bacağın ama özellikle ayak tabanı kaslarını çalıştırmak içindir.

Pique (Pike): Batman yaparken yere ayak ucuyla dokunup kaldırmak şeklinde yapılır. Sanki ayak başparmağımızın ucunu yere dokundurduğunuzda ayağınıza bir iğne batmış gibi yapılır. Bu hareket, tüm bacağı, ayak tabanını ve ayak kaslarını çalıştırmak içindir.

Rond de jambe par terre (Rond dö jamb parter): Bu egzersiz bacakları güçlendirmek ve topukların içten dışa çevrilmesini sağlamak için yapılan çok eğlenceli ve zarif bir çalışmadır. Önce öne batman tandü yapılır, sonra ayak bacak gergin olacak şekilde yana ve arkaya bir D harfi çizilg Başka bir deyişle yerde pergelle yarım daire çizer gibidir. Bu hareketi yaparken önemli nokta, bacak önden yana giderken kalçayı açık tutmaya çalışmak ve bacak arkaya giderken mümkün olan en son ana kadar topuğu önde tutmaktır Eğer bacağınızı önce öne, sonra yana ve arkaya götürürseniz dışa doğru yani “en dehors (an döor) ron dö jamb” yapmış olursunuz; eğer önce arkaya, sonra yana ve ardından öne getirirseniz içe doğru yani en dedans (an dödan) ron dö jamb” yapmış olursunuz.

Rond de jambe en l’air (Ron dö jamb an ler): Bacağa havada daire çizdirilmesidir. Bacakların kuvvetlenmesi ve kuvvetin korunması için yapılır. Bunun için önce bacak yana açılır. Sonra diz indirilmeden ayak öne (topuk yukarıda olacak şekilde), yana (yine topuk yukarıda olacak şekilde) ve hafif arkaya götürülür, sonunda başlanılan noktaya (paseye) getirilir. Buna dışa doğru yani “en dehors ” ron dö jamb denilir. Aynı hareketi bu sefer ayağı önce hafif arkaya, sonra yana ve öne götürürerek ya pılırsa buna içe doğru yâni “en dedans (an dödan) ron dö jamb an ler denilir. Bu sırada diz hep aynı yerde durmalı ve topuk olabildiğince önde olmalıdır. Artık kendinizi bale dansçısı gibi hissediyorsunuz değil mi?

Fondue (Fondü): Bu hareketi yaparken önce çalışan ayak ku dö piye’ye gelirken destek ayak aynı anda pliye yapar, ardından çalışan bacak parmak ucuna kadar gergin şekilde uzatılır. Bu hareket öne, yana ve arkaya doğru yapılır. Fondü, daha daha sonra öğrenilecek olan dönüş hareketlerine hazırlık amacıyla yapılır. Her iki bacağın baldır ve dizleri ile ayak bileklerini çalıştırmak içindir.

Frappe (Frape): Çalışan ayağın destek bacağın bileğine ku dö piye ile çekilmesi, ardından sert bir vuruş şeklinde öne, yana ve arkaya açılması şeklinde yapılır. Çalışan ayağın ucu gergin (point) veya fleks olabilir. Diz, alt bacak, ayak bileği ve ayak tabanı kaslarını çalıştırmak için yapılır.

Petit battement (Pöti batman) da buna benzeyen bir harekettir. Bu da diz, alt bacak, ayak bileği ve ayak tabanı kaslarını çalıştırmak içindir. Frape hareketi sert vuruş, pötibatman hareketi daha yumuşak vuruşlardır.

Adagio (Adajiyo) veya Developpe (Devlope): Haydi şimdi paseyi biraz geliştirelim ve devlopman yapalım. Yani önce bir ayak dize kadar yükselecek, sonra öne, yana veya arkaya açılacak; olabildiğince yükseğe! Bu hareketin güzel olması için dizin paseden sonra asla aşağı inmemesi gerekir; daima yukarı, daha yukarı ki gelişme olabilsin. Bel, kalça ve tüm bacak kaslarını çalıştırmak içindir.

Grand battement (Gran batman): Bacağı olabildiğince yukarı fırlatma hareketidir. Bu hareketin başlangıcı aynı jöte gibidir, ama bacağın olabildiğince yukarı fırlatılması gerekmektedir. Acaba bacağınızı ne kadar yükseğe fırlatabileceksiniz?. Bu sırada vücudun karesinin bozulmaması gerektiği unutmamalısınız. Vücudun üst kısmı hareket etmemeli, sadece bacak çalışmalıdır. Bu hareket bel, kalça ve tüm bacak kaslarını çalıştırmak, aktif esneklik sağlamak ve büyük sıçramalara hazırlık yapmak için kullanılın

Port de Bras (Por dö bra): (Kol Hareketleri, Por dö bra).

Stretching (Streçing), Germe-esnetme çalışmaları: Bann sonunda bacak öne doğru sonra da yana doğru bara konulur. Mümkün olduğu kadar pliye yapılır. Sonra bacak bar üzerimi yana doğru düşmeden kaydırılır. Split, Sbagat (Şbagat): Bacakları yerde tam açmak şeklinde bir harekettir. Bunu yapmanız zaman alabilir ama çok keyiflidir.

Tags :
Share This :
Scroll to Top