Güzel yürümek balerinlerin “ ayrıcalığıdır.Güzel yürüyüş adım- adım, çok çalışmalar neticesinde oluşmaktadır.Daha ilk adımlardan itibaren müzik eşliğinde çalışılmakta. Müzik dinlemeyi, farketmeyi ve hissetmeyi öğrenmeniz gerekmekte. Her adım, her hareketin zorunlu olarak müzik eşliğinde yapılması gerekmekte.

Yarı parmak üzerinde  yürüme: Ayak parmaklarımızın üzerine kalkıyoruz, bu arada tabanımızın yere basmamasına dikkat ediyoruz.

Topuklar yüksek kaldırılmış  durumda ve birbirine bakıyorlar                                                                                      

Küçük adımlarla ileriye doğru hareket ediyoruz.

Önemli hususlar :                                                                                                                                                                 

Başparmak veya küçük parmak üzerine basmak tehlikelidir, buna dikkat edilmesi gerekmekte.

Değişik versiyonyarım parmak  üzerinde 4 adım  ardından 4 adım topuk üzerinde, birkaç sefer sırasıyla tekrarlanması.

Klasik balede daima dışa dönük veya  açık olarak tabir edilen adımlarla yürüyoruz.Burada ayak parmakları dış tarafa doğru bakmaktadır.

Parmak ucu – Topuk

Güzel yürüyüş için en önemli adımdır.                                                                                                                    

Bir ayağımızı güçlü bir şekilde gererektandu pozisyonunda öne çıkarıyoruz,ondan sonra basıp vücut ağırlığımızı  o ayak üzerine veriyoruz arkadaki ayağımızı yerden ayırarak, yere sürterek öne çıkarıyoruz ve böylece devam ediyoruz.

Küçük öğrencilere “ördek yürüyüşü“ veya  “dört ayak”  üzerinde yürümek gibi farklı yürüyüşler de çalıştırabilinir.

Marş adımı:

Durduğumuz yerde öğrenilir. İki ayağımızın üzerinebasıyoruz, bir ayağımızı güçlü gerdirilmiş pase pozisyonundayken dizimizden bükerek yukarıyakaldırıyoruz.Kaldırdığımız ayağımızın parmakları diğerayağımızın dizine kadar ulaşması gerekmekte.Bunları yaparken müzikritmine uyumlu yapılmasına dikkat edilmeli.

Marş adımı gerdirilmiş dizlerle de yapılmakta ,burada ayak parmakları öne doğru gerilmiş durumda, kollar da yanda olmakta.

Galloppe:

Birinci hareket zıplama ile.Bir ayağımızı    büküp çömeliyoruz,diğer ayağımızıgerdirerek yan tarafa çıkarıyoruz.

 Vücut ağırlığınızı iki ayağınızın üzerinealıyoruz ve yukarıya zıplıyoruz.

 Zıplama esnasında bacaklar toplanıyoriyice geriliyor.Yere başladığımızayağımızın üzerine iniyoruz.

Tags :
Share This :
Scroll to Top